Välkommen till Östgöta Nation

Lunds bästa nation, varje dag

Quratelet informerar: Anslagna poster HT19

Härmed anslår Quratelet förmannaposterna för höstterminen 2019. Vi vill tacka all som visat sitt intresse genom nomineringar och kandideringar! De vakanta posterna kommer lysas så snart som möjligt och tillsättas löpande. Quratelet informerar - Anslagna poster...

read more

Uppdaterad kallelse nationsmöte 2019-05-22

Härmed sammankallas nationens medlemmar till terminens sista nationsmöte den 22/5 klockan 18:00 (..) Uppdaterad Kallelse: Kallelse Nationsmöte 2019-05-22 Husvision Ostrolocus: Husvision Östgöta Nations Miljöpolicy: Miljöpolicy Valberedningen informerar - val av...

read more

Kallelse Nationsmöte 2019-05-22

Härmed sammankallas nationens medlemmar till terminens sista nationsmöte den 22/5 klockan 18:00 (..)   Kallelse: Kallelse Nationsmöte 2019-05-22 Valberedningen informerar: Valberedningen Informerar Seniorskollegiet informerar: Seniors Informerar

read more

Quratelet informerar – Utlysning av förmannaposter HT19

Härmed utlyses posterna inför HT19. Sista dagen att kandidera och nominera är 2019-05-19. Tack till alla som nominerar och kandiderar!   Poster som utlyses: Utlysningar förmannaposter HT19 Quratelet informerar om valprocessen: Quratelet informerar - Valprocess...

read more

Uppdaterad Kallelse Nationsmöte 2019-04-10

Härmed sammankallas nationens medlemmar till terminens andra nationsmöte den 10/4 klockan 18:00 (..). Till Qurator har det inkommit motkandidering. Val kommer förrättas under nationsmötet. Kallelse: Uppdaterad Kallelse Nationsmöte 2019-04-10 Valberedningens...

read more

Kontakta oss

Adelgatan 4, 223 50 Lund

expen@ostgota.nu

mån-fre kl. 10.00-18.00
0707 75 98 71

Kontakta oss

Adelgatan 4, 223 50 Lund

expen@ostgota.nu

mån-fre 10.00-18.00: 0707 75 98 71

@Östgöta Nation | All rights reserved

X