Välkommen till Östgöta Nation

Lunds bästa nation, varje dag

Kallelse Nationsmöte 2018-11-28

Härmed sammankallas nationens medlemmar till terminens sista nationsmöte den 28/11 klockan 18:00 (..) Kallelse: Nationsmötekallelse 2018-11-28 Bilagor: Seniors Valberedning nomineringar HT18.docx Valberedningen-Informerar-nominering-anslås      ...

read more

Quratelet informerar – Utlysning av förmannaposter VT19

Härmed utlyses posterna inför VT19. Sista dagen att kandidera och nominera är 2018-11-19. Tack till alla som nominerar och kandiderar! Poster som utlyses: Utlysningar förmannaposter VT19 Quratelet informerar om valprocessen: Quratelet informerar_ Valprocessen VT-19...

read more

Kallelse nationsmöte 2018-11-14

Härmed sammankallas nationens medlemmar till terminens första nationsmöte den 31/10 klockan 18:00 (..) Kallelse: Nationsmötekallelse 2018-11-14 Bilaga: Valberedningen Informerar - nominering anslås (1) Valberedningen Informerar -...

read more

Utlysning av novischförmannaposter 2019

Härmed utlyses novischförmannaposterna inför våren 2019. Det rör sig om två poster varav den ena är på en termin och den andra på två terminer. Vi ser mycket positivt på att personer som är intresserade av posterna kandiderar själva, och uppmanar även er som har...

read more

Kontakta oss

Adelgatan 4, 223 50 Lund

expen@ostgota.nu

0707 75 98 71

@Östgöta Nation | All rights reserved