Välkommen till Östgöta Nation

Lunds bästa nation, varje dag

Uppdaterad kallelse nationsmöte 2019-05-22

Härmed sammankallas nationens medlemmar till terminens sista nationsmöte den 22/5 klockan 18:00 (..) Uppdaterad Kallelse: Kallelse Nationsmöte 2019-05-22 Husvision Ostrolocus: Husvision Östgöta Nations Miljöpolicy: Miljöpolicy Valberedningen informerar - val av...

read more

Kallelse Nationsmöte 2019-05-22

Härmed sammankallas nationens medlemmar till terminens sista nationsmöte den 22/5 klockan 18:00 (..)   Kallelse: Kallelse Nationsmöte 2019-05-22 Valberedningen informerar: Valberedningen Informerar Seniorskollegiet informerar: Seniors Informerar

read more

Quratelet informerar – Utlysning av förmannaposter HT19

Härmed utlyses posterna inför HT19. Sista dagen att kandidera och nominera är 2019-05-19. Tack till alla som nominerar och kandiderar!   Poster som utlyses: Utlysningar förmannaposter HT19 Quratelet informerar om valprocessen: Quratelet informerar - Valprocess...

read more

Uppdaterad Kallelse Nationsmöte 2019-04-10

Härmed sammankallas nationens medlemmar till terminens andra nationsmöte den 10/4 klockan 18:00 (..). Till Qurator har det inkommit motkandidering. Val kommer förrättas under nationsmötet. Kallelse: Uppdaterad Kallelse Nationsmöte 2019-04-10 Valberedningens...

read more

Kallelse Nationsmöte 2019-04-10

Härmed sammankallas nationens medlemmar till terminens andra nationsmöte den 10/4 klockan 18:00 (..) Kallelse: Kallelse Nationsmöte 2019-04-10 Valberedningens nomineringar: Valberedningen Informerar    

read more

Utlysning av förmannapost Novischförman HT19

Härmed utlyses novischförmannaposten på två terminer inför hösten 2019. Vi ser mycket positivt på att personer som är intresserade av posten kandiderar själva, och uppmanar även er som har förslag på en lämplig person att nominera dem. Sista dagen att söka är fredagen...

read more

Kontakta oss

Adelgatan 4, 223 50 Lund

expen@ostgota.nu

mån-fre kl. 10.00-18.00
0707 75 98 71

Kontakta oss

Adelgatan 4, 223 50 Lund

expen@ostgota.nu

mån-fre 10.00-18.00: 0707 75 98 71

@Östgöta Nation | All rights reserved

X