Akademiska Föreningen informerar

Stipendium HT16 Akademiska Föreningens stipendium för höstterminen är nu utlysta. För mer information kring de olika stipendierna vänligen läs nedanstående PDF. Notera att engagemang i AF, nation, kår, studentföreningar, studieråd och liknande är meriterande. Får notering om dessa inte plats på avsedd rad, skriv på blankettens baksida. Ange gärna termin för aktuellt engagemang PDF: Stipendiekitht16     Heltidspost AF 2017 Två av Akademiska Föreningens heltidsposter är utlysta – Kommunikationschef samt Edil. Vänligen läs nedanstående PDF för mer information, alternativt maila q@ostgota.nu PDF: Uppdragokt16

Har du en idé?

Har du en idé? Som medlem på Östgöta Nation har du möjlighet att vara med och utveckla nationens verksamhet! Intresserad? Spana in bilden för mer information.