Valberedningen informerar

Härmed anslås valberedningens nomineringar inför nationsmötet den 2 november.  Se bifogade PDF för valberedningens anslag samt information om valprocessen. PDF: Anslagna poster Storval HT16 Intro Valprocess ordförande HT16 Valprocess Arvoderade poster  

Kallelse till Nationsmöte 2016-11-02

Härmed kallas nationens medlemmar till nationsmöte klockan 18.00, 2016-11-02 i Östgöta Nations gillestuga. Se Kallelse med föredragslista i bifogad PDF   PDF: Nationsmöte kallelse 2016-11-02

Akademiska Föreningen informerar

Stipendium HT16 Akademiska Föreningens stipendium för höstterminen är nu utlysta. För mer information kring de olika stipendierna vänligen läs nedanstående PDF. Notera att engagemang i AF, nation, kår, studentföreningar, studieråd och liknande är meriterande. Får notering om dessa inte plats på avsedd rad, skriv på blankettens baksida. Ange gärna termin för aktuellt engagemang PDF: Stipendiekitht16     Heltidspost AF 2017 Två av Akademiska Föreningens heltidsposter är utlysta – Kommunikationschef samt Edil. Vänligen läs nedanstående PDF för mer information, alternativt maila q@ostgota.nu PDF: Uppdragokt16