Välkommen till Östgöta Nation

Lunds bästa nation, varje dag

Utlysning av novischförmannaposter 2019

Härmed utlyses novischförmannaposterna inför våren 2019. Det rör sig om två poster varav den ena är på en termin och den andra på två terminer. Vi ser mycket positivt på att personer som är intresserade av posterna kandiderar själva, och uppmanar även er som har...

read more

Kallelse Nationsmöte 2018-10-31

Härmed sammankallas nationens medlemmar till terminens första nationsmöte den 31/10 klockan 18:00 (..) Kallelse: Nationsmöteskallelse 2018-10-31 Bilaga: Nationsvän - Östgöta...

read more

Seniors Informerar – nominering av valberedning

Här med nominerar seniors följande personer till valberedning. Seniorskollegiet vill tacka alla som visat intresse genom att nominera och kandidera. Eventuell motkandidering skickas till q@ostgota.nu, senast den 7 september. Vid eventuella frågor kontakta...

read more

Utlysning av Östgöta Nations Stipendier

Nu är Östgöta Nations stipendier utlysta. Bifogat finns kungörelser på svenska och engelska för Nilsson-Aschans stipendium för Östgöta nation som ska gå till behövande, flitig studerande av Östgöta nation i Uppsala eller Lund med företräde för släkting. Deadline för...

read more

Kontakta oss

Adelgatan 4, 223 50 Lund

expen@ostgota.nu

0707 75 98 71

Kontakta oss

Adelgatan 4, 223 50 Lund

expen@ostgota.nu

0707 75 98 71

@Östgöta Nation | All rights reserved