jQuery(function ($) { $('#main-header #top-menu li:first-child a, .et_slide_in_menu_container .et_mobile_menu li:first-child a').addClass('ds-menu-active') $(window).scroll(function () { var scrollPos = $(window).scrollTop(); $('.ds-section').each(function (i) { var topPos = $(this).offset().top; if ((topPos - scrollPos)

Nationen

En gemenskap för livet

Nationens historia

Östgöta Nation är Lunds första nation och bildades två år efter Lunds Universitet. Året var 1668, och Skåne hade ca tio år tidigare erövrats från danskarna. Förebilderna fanns både i Uppsala och i Tyskland, så det här med nationer var inget nytt. Ett 40-tal tidigare Uppsalastudenter skrev till en början in sig vid universitetet i Lund, och de började snart sammansluta sig i nationer. En kanslerskrivelse från år 1672 erkänner nationerna, med villkor att kansler medgav tillståndet av inspectores. Dessa skulle förordnas av rektor och konsistorium och bytas ut ofta, för att de inte skulle hinna bli alltför solidariska med studenterna. Ett problem som man knappast bekymrar sig för nuförtiden då även de minsta nationerna har runt 1000 medlemmar.

Nationsledningen i övrigt utgjordes av kurator eller prokurator, som personen oftast kallades under det tidigare stadiet, notarien som förde protokoll samt seniorerna. Idag, mer än 300 år senare, styrs nationerna fortfarande på liknande sätt. Östgöta Nation hade bara varit verksam i tio ynka år innan danska trupper återigen stod på skånsk mark. Den 4 december 1676 utkämpades slaget vid Lund. Universitetets insignier, dess bibliotek och arkiv sattes i säkerhet i Petri kyrkas sakristia i Malmö och de professorer som var av svenska och tysk börd lämnade Lund. Under åren 1677-1681 finns ingen student inskriven i Östgöta Nations matrikel (registret).

Först 1682 återupprepades universitetet och samma år återupptogs eller nybildades nationerna. I dagsläget har varje nation ett quratel, som tidigare beskrivits. Detta ansvarar för den dagliga ruljansen av nationen och är det verkställande organet. Det beslutande organet i nationerna är nationsmötet, eller landskapet som det heter från början. Där tas alla viktigare beslut om nationens ekonomi och verksamhet. Det är också där som alla poster inom nationen väljs och tillsätts, vilket ibland leder till omröstning om flera personer kandiderar. På nationsmötet kan man som medlem kan vara med och påverka nationens verksamhet.

Varje nation har ett seniorskollegium bestående av rutinerade nationsmedlemmar. Seniors består, i Östgötas fall, av tretton representanter som har till uppgift att rådge quratelet samt nationsmötet i viktiga frågor. På såväl nationsmöten som seniorsmöten sitter även notarien med för att föra protokoll över allt som tas upp och diskuteras. Från och med 1686 har nationen fört protokoll över sina sammankomster vilket gör att man har kvar hela listan av notarier, varav den första var Zacharias Sundius.

Såväl matrikel som räkenskapsboken från 1668 finns också bevarade. Ur dessa kan olika sidor av nationens liv och verksamhet utläsas. Den 30 april 1687 fattades beslut att ”Landskapet i morgon inköper öl och kommer samman till en liten aftonslust” . På den tiden var det inte omöjligt, att sådana ”aftonsluster” resulterade i att man hamnade i ”proban”, universitetets fängelse för att man hade ”grasserat eller skriat på gatan”. 330 år efter grundandet har verksamheten delvis förändrats men grundtanken är och förblir fortfarande densamma; att verka för en god studiesocial miljö. Östgöta Nation fortsätter att vara en självklar samlingspunkt för Lundastudenter från hela landet.

Många nöjer sig inte med att vara aktiv i Östgöta Nation under deras tid i Lund, och därför finns det en s.k. vänförening där gamla Östgötar kan fortsätta ta del av nationens verksamheter. De dyker upp titt som tätt, men kanske framför allt när ett stort evenemang nalkas, som t.ex. Fest Filbyterium Lundense, Östgöta Nations egna bal.

Quratelet VT19

Malin Rickle

Malin Rickle

Qurator

Frågor gällande press, myndigheter, studentorganisationer, novischaktiviteter eller protokoll

Telefon: 0707 – 75 98 71

Mail: q@ostgota.nu

Mårten Augustsson

Mårten Augustsson

Proqurator Ekonomi

Frågor gällande investeringar, ekonomi och bokningar

Telefon: 0707 – 75 98 73

Mail: pqe@ostgota.nu

Jonathan Wintoft

Jonathan Wintoft

Proqurator Social

Frågor gällande vår verksamhet, inköp, personalfrågor, PR och marknadsföring

Telefon: 0707 – 75 98 72

Mail: pq@ostgota.nu

Kontakta oss

Adelgatan 4, 223 50 Lund

expen@ostgota.nu

mån-fre kl. 10.00-18.00
0707 75 98 71

Kontakta oss

Adelgatan 4, 223 50 Lund

expen@ostgota.nu

mån-fre 10.00-18.00: 0707 75 98 71

@Östgöta Nation | All rights reserved