jQuery(function ($) { $('#main-header #top-menu li:first-child a, .et_slide_in_menu_container .et_mobile_menu li:first-child a').addClass('ds-menu-active') $(window).scroll(function () { var scrollPos = $(window).scrollTop(); $('.ds-section').each(function (i) { var topPos = $(this).offset().top; if ((topPos - scrollPos)

Huset

Lägenheter

Meter från AF-borgen

Lägenheter

Meter från AF-borgen

Husets historia

Nationshuset, med namnet Ostrolocus, är beläget i den s.k. kulturkvadranten och är Lunds mest centrala nationshus och har en relativt kort historik jämfört med nationen i övrigt då fastigheten köptes så sent som 1955. Två av de då befintliga husen revs och vi byggde det vi har i dagsläget. 1968 byggde vi till gillestugan, där vi i dag bedriver större delen av vår verksamhet.

Om du kommer ifrån Adelgatan och går igenom gillestugan, ut på gården och in till höger så kommer du till Korsvirkeshuset och Expeditionen – ”Expen”. Korsvirkeshuset som är från mitten av 1800-talet var tidigare ett hönshus men renoverades kraftigt 1959. Då byggdes bl.a. Expen och jordgolvet byttes ut mot riktigt golv.

1989 slutfördes den stora ombyggnationen av huvudhuset. Då breddades huset, lägenheterna försågs med egna pentryn, bakgård renoverades och gillestugan fick ett riktigt restaurangkök mm.

Ostrolocus består av 33 fräscha pentryrum, vilket inte är mycket att komma med i bostadsbristens Lund. Vi har därför inget traditionellt kösystem utan istället så har du möjlighet att göra en intresseanmälan. Detta betyder att vi vid tillsättning av rum bedömer hur aktiv du är, och i framtiden kommer att vara på nationen. Samt vad du har för koppling till Nationen eller Östergötland. Detta för att vi anser att det är viktigt att Ostrolocus är en integrerad del av nationen och inte bara ett boende!

Vi försöker varje år bereda någon plats för novischer, med företräde för äkta Östgötar, så ge inte upp om du tillhör den skaran! 

Husförmännen

Fredric Andersson

Fredric Andersson

Husförman

Husförmannens huvudsyfte är att vara fastighetsförvaltare för nationen, men i huvudsak för Ostrolocus – nationshuset. Husförmannen är även hyresvärd för alla hyresgäster.

Telefon: 0706-53 60 27

Mail: husforman@ostgota.nu

Madeleine Sällström

Madeleine Sällström

Husförman Underhåll

Husförman underhåll är husets och nationens vaktmästare och ansvarar för all praktiskt skötsel och underhållsarbete av nationens lokaler och bostäder.

Telefon: 0707-20 76 49

Mail:  underhall@ostgota.nu

Kontakta oss

Adelgatan 4, 223 50 Lund

expen@ostgota.nu

mån-fre kl. 10.00-18.00
0707 75 98 71

Kontakta oss

Adelgatan 4, 223 50 Lund

expen@ostgota.nu

mån-fre 10.00-18.00: 0707 75 98 71

@Östgöta Nation | All rights reserved