Digital Inskrivning Östgöta Nation VT22

Tack för att du vill skriva in dig på Östgöta Nation vårterminen 2022! I år kommer inskrivningen att vara i både fysisk och digital form. För att skriva in dig digitalt, fyll i dina uppgifter nedan.

Maila oss på expen@ostgota.nu om du har frågor eller funderingar kring oss


Thank you for signing up to Östgöta Nation for the spring semester of 2022! This year the "inskrivning" (the sign ups for the nation) will be in both physical and digital form. To sign up digitally, please fill in your information below.

Email us at expen@ostgota.nu if you have questions regarding us


För att kunna skriva in dig i nationen så måste du skicka in antagningsbesked från antagning.se nedan samt giltig legitimation.
Om du inte har ett svenskt personnummer så ska du skicka in in bild på din legitimation samt en bild på ditt LU-kort.

To be able to register to the nation, you must send in an admission letter from antagning.se below and valid identification.
If you don´t have a Swedish social security number, you must send in a photo of your ID and a photo of your LU card.