Digital Inskrivning Östgöta Nation VT22

Tack för att du vill skriva in dig på Östgöta Nation vårterminen 2022! I år kommer inskrivningen att vara i både fysisk och digital form. För att skriva in dig digitalt, fyll i dina uppgifter nedan.

Novischperioden är två veckor under 14/1-25/1 där du, tillsammans med studenter från hela Sverige och världen, guidas genom Lund och Östgöta Nation som en början på ditt nya spännande studentliv! Dina faddrar tar dig genom roliga aktiviteter, genom vilka du får möjlighet att skaffa vänner, skapa minnen för livet och få upplevelser som du bara kan få i Lund och på ÖG! Du behöver inte delta i alla aktiviteter, och alla aktiviteter kommer att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och restriktioner. Om du vill delta i ÖG:s novischperiod VT22, markera "Ja" i tillhörande frågefält nedan.

Maila oss på novischeriet@ostgota.nu och våra novischförmän Frida och Perya kommer att svara på alla frågor du har om inskrivning eller novischperioden!


Thank you for signing up to Östgöta Nation for the spring semester of 2022! This year the "inskrivning" (the sign ups for the nation) will be in both physical and digital form. To sign up digitally, please fill in your information below.

The novice period are two weeks during 14/1-25/1 where you, along with students from all over Sweden and the world, will be guided through Lund and Östgöta Nation to begin your new exciting student life! Mentors will take you to fun activities, through which you'll get the opportunity to make friends, create new memories and get experiences that you can only get in Lund and at ÖG! You don't have to attend all activities, and all activities will follow the Swedish Public Health Agency's regulations. If you wish to participate in ÖG's novice period, please check the "Yes" in the related question box below.

Email us at novischeriet@ostgota.nu and our novice foremen Frida and Perya will answer any questions you have about the inskrivning or novice period!


För att kunna skriva in dig i nationen så måste du skicka in antagningsbesked från antagning.se nedan samt giltig legitimation.
Om du inte har ett svenskt personnummer så ska du skicka in in bild på din legitimation samt en bild på ditt LU-kort.

To be able to register to the nation, you must send in an admission letter from antagning.se below and valid identification.
If you don´t have a Swedish social security number, you must send in a photo of your ID and a photo of your LU card.

Om ja, tänk på att du måste vara vaccinerad mot Covid-19 och ha ett giltigt vaccinationspass som fungerar inom EU. Om du undrar huruvida ditt vaccinationsbevis fungerar hos oss, eller har någon annan fråga så kan du maila oss på expen@ostgota.nu.

If yes, keep in mind that you must be vaccinated against Covid-19 and have a valid vaccination certificate that works in the EU. If you have questions about whether your vaccination certificate works with us, or any other regards, you can email us at expen@ostgota.nu.