Östgöta Nations Karneval 2022

Östgöta Nation ligger bara bara 100 meter ifrån Lundagård och Lundakarnevalen. Östgöta nation kommer hålla sin egen Östgötakarneval parallellt med Lundakarnevalens "Katastrofalkarneval".

Att vara tjänsteman under vår Karneval är ett fantastiskt sätt att snabbt komma in i Lunds nationsliv och bli en del av vår tjänstemannakår.

Om du har några frågor angående Nationens Karneval så kan du kontakta Karnevalgeneral Joar Cook Sollgard, Karnevalöverste Jacob Nilsson Rudolf, eller skicka ett mail till karneval@ostgota.nu.


Östgöta Nation is only 100 meters from Lundagård and Lundakarnevalen. Östgöta nation will hold its own Östgöta Carnival in parallel with the Lundakareval "Catastrophe Carnival".

Being a worker during our Carnival is a fantastic way to quickly get into Lund's nation life and become part of our official workers group.

If you have any questions regarding the Nation's Carnival, you can contact Carnival General Joar Cook Sollgard, Carnival Colonel Jacob Nilsson Rudolf, or send an email to karneval@ostgota.nu .


Om du jobbar 2 pass under Östgötakarnevalen så får du möjligheten att gå på tacksittning, jobbar du 3 pass så får du en medalj.

If you work 2 sessions during the Östgöta Carnival, you get the opportunity to go to a thank you party, if you work 3 sessions, you get a medal.