Kallelse Nationsmöte 2017-09-13

Härmed sammankallas nationens medlemmar till terminens första nationsmöte den 13/9 klockan 18:00(..) Bifogat finns dagordningen samt tillhörande bilagor.   Nationsmötekallelse 2017-09-13 Anslagna poster fyllnadsval...

Utlysning av vakanta förmannaposter

Nu öppnar vi ansökningsperioden för höstens vakanta förmannaposter. Ansökningar och nomineringar skall senast vara oss tillhanda 2017-06-11. Ansökan och nomineringar skickas till: ansokan@ostgota.nu Nedan följer en kravprofil som gäller alla förmän. Tillsammans med...

Utlysning av förmannaposter

Nu öppnar vi ansökningsperioden för höstens förmannaposter. Ansökningar och nomineringar skall senast vara oss tillhanda 2017-05-21. Ansökan och nomineringar skickas till: ansokan@ostgota.nu Nedan följer en kravprofil som gäller alla förmän. Tillsammans med den och...