Quratelet informerar – Förmannaposter HT-17

Nedan följer förmannaposter för HT-17.

Under sommaren kan man fortfarande söka de vakanta posterna och tillsättning kommer att anslås i månadsskiftet augusti september

Quratelet Informerar val 2

Utlysning av vakanta förmannaposter

Nu öppnar vi ansökningsperioden för höstens vakanta förmannaposter. Ansökningar och nomineringar skall senast vara oss tillhanda

2017-06-11.

Ansökan och nomineringar skickas till: ansokan@ostgota.nu

Nedan följer en kravprofil som gäller alla förmän. Tillsammans med den och den specifika kravprofilen för just den/de poster du vill söka svarar du på frågorna i ansökningsblanketten. Vid frågor kontakta Quratelet på någon av följande mailadresser:

q@ostgota.nu

pqs@ostgota.nu

pqe@ostgota.nu

 

Ansökningsblankett VT-17

Kravprofil – Förmannapost

Nomineringsblankett

 

Dessa Är de specifika kravprofilerna.

Kravprofil – Bakförman

Kravprofil – Brunchförman

Kravprofil – Fanbärare

Kravprofil – Festmästare och Festmästare Bar

Kravprofil – Jubileumsbalgeneral

Kravprofil – Karnevalgeneral

Kravprofil – Källarmästare Kök

Kravprofil – Lunchförman

Kravprofil – Matlagsboss torsdag

Kravprofil – Matlagsboss lördag

Kravprofil – Pubmästare Bar

Kravprofil – Tvätt- och vikförman

Quratelet informerar – Förmannaposter HT-17

Nedan följer förmannaposter för HT-17.

Quratelet vill uppmana att söka de vakanta posterna, posterna lyses 2017-06-02

Quratelet Informerar

Utlysning av förmannaposter

Nu öppnar vi ansökningsperioden för höstens förmannaposter. Ansökningar och nomineringar skall senast vara oss tillhanda 2017-05-21.

Ansökan och nomineringar skickas till: ansokan@ostgota.nu

Nedan följer en kravprofil som gäller alla förmän. Tillsammans med den och den specifika kravprofilen för just den/de poster du vill söka svarar du på frågorna i ansökningsblanketten. Vid frågor kontakta Quratelet på någon av följande mailadresser:

q@ostgota.nu

pqs@ostgota.nu

pqe@ostgota.nu

 

Kravprofil – Förmannapost

Ansökningsblankett VT-17

Nomineringsblankett

Dessa är de specifika kravprofilerna.

Kravprofil – Arkivarie

Kravprofil – Bakförman

Kravprofil – Brunchförman

Kravprofil – Downtown Barmästare

Kravprofil – Downtown Sexmästare

Kravprofil – Fanbärare

Kravprofil – Festmästare och Festmästare Bar

Kravprofil – Idrottsförman

Kravprofil – IT-Förman

Kravprofil – Jubileumsbalgeneral

Kravprofil – Karnevalgeneral

Kravprofil – Källarmästare Kök

Kravprofil – Källarmästare Servering

Kravprofil – Lunchförman

Kravprofil – Matlagsboss lördag

Kravprofil – Matlagsboss torsdag

Kravprofil – NATU-förman

Kravprofil – Novischförman

Kravprofil – PR-kommunikation

Kravprofil – PR-Koordinator

Kravprofil – PR-Layout

Kravprofil – PR-Media

Kravprofil – PR-Rekrytering

Kravprofil – Pubmästare Bar

Kravprofil – Pubmästare Kök

Kravprofil – Sunset Barmästare

Kravprofil – Sunset Sexmästare

Kravprofil – Sångförman

Kravprofil – Teknikförman

Kravprofil – Tvätt- och vikförman

 

 

Kallelse Nationsmöte 2017-05-17