Seniors informerar – utlysning av valberedningsposter

Härmed utlyser Seniorskollegiet följande poster inom valberedningen inför vårens storval. Sista dag att nominera är den 24 mars. Sista dagen att kandidera är den 25 mars. Valprocessen inkluderar temporärt inte en intervju med- eller nominering från Seniorskollegiet,...

Stipendium för studier utomlands

Ansökningsperioden för Samblas stipendium är öppen. Stipendiet är till för studenter som studerar eller ska studera utomlands. Mer informationer finnes via länken nedan.  Mer information    ...

Valberedningen informerar – utlysning av poster

Härmed utlyser valberedningen posterna inför vårens storval. Val kommer att förrättas onsdag den 30 mars klockan 18.00(..) i nationens Gillestuga. Vid eventuella frågor kontakta valberedningens ordförande Lovisa Hansson. Valberedningen...

Nilsson-Aschans stipendium

Kära Östgötar, Nilsson-Aschans stipendium är nu öppet för ansökan för studenter på Östgöta Nation vid Lunds- och Uppsala universitet. Sista dag för ansökan är 15 feb kl 17.00. Ni använder ert studentinlog från LU vid ansökan. Nilsson-Aschans ÖG...

Utlysning av Finlandsstipendium

Härmed utlyses Östgöta Nations Finlandsstipendium. Sista dag att ansöka är den 18 februari klockan 18.00. Vänligen se bifogad pdf för mer information. Finlandsstipendium utlysning 2022...