Kallelse Nationsmöte 2021-12-01

Härmed sammankallas nationens medlemmar till terminens sista nationsmöte den 1a december klockan 18:00 (..) i nationens gillestuga. Varm välkomna!Marta Celina Brejwo, Qurator. KallelseBokslut 2020Seniorskollegiet nominerarValberedningen...

Valberedningen informerar – nomineringar anslås

Härmed anslår valberedningen nomineringarna inför det tredje nationsmötet. Val förrättas den 1a december klockan 18.00(..) i nationens gillestuga. Eventuella motförslag ska vara Quratorn tillhanda senast 26e november, fem dagar innan mötet. Valberedningen...

Quratelet informerar – utlysning av förmannaposter VT22

Härmed utlyses posterna inför VT22. Sista dagen att kandidera och nominera är 2021-12-02. Har ni några frågor kan ni kontakta PQS Axel Gudéhn på proqurator@ostgota.nu. Stort tack till alla som nominerar och kandiderar! Poster som utlyses: Utlysningar förmannaposter...

Utlysning av förmannapost Novischförman VT22

Härmed utlyses novischförmannaposten på två terminer inför våren 2022. Vi ser mycket positivt på att personer som är intresserade av posten kandiderar själva, och uppmanar även er som har förslag på en lämplig person att nominera dem. Sista dagen att söka är fredagen...

Valberedningen informerar – utlysning av poster

Härmed utlyser valberedningen posterna inför höstens tredje nationsmöte. Val kommer att förrättas onsdag den 1 december klockan 18.00(..) i nationens Gillestuga. Vid eventuella frågor kontakta valberedningens ordförande, alternativt Quratorn.Valberedningen...