Kallelse Nationsmöte 2022-05-18

Härmed sammankallas nationens medlemmar till terminens tredje nationsmöte den 18 maj klockan 18:00 (..) i nationens Gillestuga. Val kommer att förrättas under nationsmötet. Varmt välkomna!Sara Forghani Eklund, Qurator KallelseValberedningen nominerar...

Valberedningen informerar – nomineringar anslås

Härmed anslår valberedningen nomineringarna inför terminens tredje nationsmöte. Val förrättas den 18 maj klockan 18.00(..) i nationens gillestuga. Eventuella motförslag ska vara Quratorn tillhanda senast 13 maj, fem dagar innan mötet. Valberedningen...

Valberedningen informerar – utlysning av poster

Härmed utlyser valberedningen posterna inför vårens tredje nationsmöte. Val kommer att förrättas onsdag den 18 maj klockan 18.00(..) i nationens Gillestuga. Vid eventuella frågor kontakta valberedningens ordförande Lovisa Hansson på valberedning@ostgota.nu....

Utlysning Festmästare Mat VT22 & HT22

Härmed utlyses den nya postern Festmästare Mat inför 2022. Det är dock inte mycket kvar på vårterminen men vi utlyser posten i syfte att hitta någon till Siste April och första maj. Vi ser mycket positivt på att personer som är intresserade av posten kandiderar...

Utlysning Novischförman & Punschmästare inför HT22

Härmed utlyses posterna Novischförman (två terminer) samt Punschmästare (en termin) inför hösten 2022. Vi ser mycket positivt på att personer som är intresserade av posten kandiderar själva, och uppmanar även er som har förslag på en lämplig person att nominera dem....

Uppdaterad kallelse Nationsmöte 2022-03-30

Härmed sammankallas nationens medlemmar till terminens andra nationsmöte och storval den 30e mars klockan 18:00 (..) i nationens Gillestuga. Val kommer att förrättas under nationsmötet. Vänligen notera att valprocessen för valberedningsledamöter temporärt inte...