Östgöta Nation

ÖG

Valberedningen informerar – poster utlyses

Härmed utlyser valberedningen posterna inför vårens andra fyllnadsval. Val förrättas onsdagen 26 maj klockan 18.00 (..). Mer information om valet kommer längre fram. Vid eventuella frågor kontakta valberedningens ordförande, alternativt Quratorn.Utlysning fyllnadsval...

Utlysning av förmannapost Novischförman HT21

Härmed utlyses novischförmannaposten på två terminer inför hösten 2021. Vi ser mycket positivt på att personer som är intresserade av posten kandiderar själva, och uppmanar även er som har förslag på en lämplig person att nominera dem. Sista dagen att söka är måndagen...

Uppdaterad Kallelse Nationsmöte 2021-04-14

Härmed sammankallas nationens medlemmar till terminens andra nationsmöte den 14e april klockan 18:00 (..). Varm välkomna!Marta Celina Brejwo, Qurator. Kallelse:Kallelse till nationsmöteEnglish agendaSeniorskollegiet nominerarSeniorskollegiet informerarValberedningen...