Uppdaterad kallelse till Nationsmöte 2021-09-01

Härmed sammankallas nationens medlemmar till terminensförsta nationsmöte den 1a september klockan 18:00 (..) i nationens Gillestuga. Till Quratorn har det inkommit motkandideringar. Val kommer att förrättas under nationsmötet. Varm välkomna!Marta Celina Brejwo,...

Kallelse Nationsmöte 2021-09-01

Härmed sammankallas nationens medlemmar till terminens första ordinarie nationsmöte den 01/09 kl. 18.00(..) i Östgöta Nations Gillestuga. Kallelse till Nationsmötet Valberedningen informerar

Valberedningen informerar – poster utlyses

Härmed utlyser valberedningen posterna inför höstens fyllnadsval. Val förrättas onsdagen 1a september klockan 18.00 (..). Mer information om valet kommer längre fram. Vid eventuella frågor kontakta valberedningens ordförande, alternativt Quratorn.Utlysning fyllnadsval...

Östgöta Nations bostadstävling

Är du nyantagen till Lunds universitet och söker bostad? Då kan du vara med och tävla om ett hyreskontrakt hos oss, med inflyttning i höst! Vi kommer ha lägenheter med inflytt 1a augusti samt 1a september. Specificera gärna i din ansökan vilket datum du önskar tävla...