Valberedningen informerar – poster utlyses

Härmed utlyser valberedningen posterna inför vårens första fyllnadsval. Sista dagen att nominera eller kandidera är 23:e januari. Vid eventuella frågor, kontakta valberedningens ordförande Lovisa Hansson.   Valberedningen Informerar – poster...

Quratelet informerar: Anslagna poster VT22

Härmed anslår Quratelet förmannaposterna för vårterminen 2022. Vi vill tacka all som visat sitt intresse genom nomineringar och kandideringar! De vakanta posterna kommer lysas så snart som möjligt och tillsättas löpande. Quratelet informerar – Anslagna poster...

Uppdaterad kallelse Nationsmöte 2021-12-01

Härmed sammankallas nationens medlemmar till terminens sista nationsmöte den 1a december klockan 18:00 (..) i nationens gillestuga. Varm välkomna!Marta Celina Brejwo, Qurator. KallelseVerksamhetsberättelse 2020Bokslut 2020RevisionsberättelseSeniorskollegiet...