Uppdaterad Kallelse Nationsmöte 2019-02-13

Härmed sammankallas nationens medlemmar till terminens första nationsmöte den 13/2 klockan 18:00 (..) Kallelse: Uppdaterad Kallelse Nationsmöte 2019-02-13 Valberedningens nominering: Valberedningen Informerar – nominering...

Kallelse Nationsmöte 2019-02-13

Härmed sammankallas nationens medlemmar till terminens första nationsmöte den 13/2 klockan 18:00 (..) Kallelse:  Nationsmötekallelse 2019-02-13 Valberedningens nominering:  Valberedningen Informerar – nominering anslås  ...

Utlysning Östgöta Nations Stipendier

Nu är Östgöta Nations stipendier utlysta. Bifogat finns kungörelser på svenska och engelska för Nilsson-Aschans stipendium för Östgöta nation som ska gå till behövande, flitig studerande av Östgöta nation i Uppsala eller Lund med företräde för släkting. Deadline för...

Utlysning av Finlandsstipendium

Härmed utlyses Östgöta Nations Finlandsstipendium. Sista dag att ansöka är 10 februari klockan 18.00. Vänligen se bifogad pdf för mer information. Finlandstipendie Utlysning 2019...