jQuery(function ($) { $('#main-header #top-menu li:first-child a, .et_slide_in_menu_container .et_mobile_menu li:first-child a').addClass('ds-menu-active') $(window).scroll(function () { var scrollPos = $(window).scrollTop(); $('.ds-section').each(function (i) { var topPos = $(this).offset().top; if ((topPos - scrollPos)

Utlysning av Finlandsstipendium

Härmed utlyses Östgöta Nations Finlandsstipendium. Sista dag att ansöka är 10 februari klockan 18.00. Vänligen se bifogad pdf för mer information. Finlandstipendie Utlysning 2020

Valberedningen informerar – poster utlyses

Härmed utlyser valberedningen posterna för vårens första fyllnadsval. Sista dag att kandidera är 19 januari. Val förrättas onsdagen 5 februari 18.00(..) Vid frågor kontakta valberedningens ordförande, alternativt Quratorn....

Quratelet informerar: Anslagna förmannaposter VT20

Härmed anslår Quratelet förmannaposterna för vårterminen 2020. Vi vill tacka all som visat sitt intresse genom nomineringar och kandideringar! De vakanta posterna kommer lysas så snart som möjligt och tillsättas löpande. Quratelet informerar – Anslagna poster...