Östgöta Nations GDPR-Policy

Vid frågor om Östgöta nations GDPR-policy är du varmt välkommen att kontakta Quratorn på q@ostgota.nu eller 0707759871. Policyn kommer eventuellt att uppdateras vid senare tillfälle.

GDPR-policy

Seniors informerar – Nominering av valberedning

Här med nominerar seniors följande personer till valberedning.

Seniorskollegiet vill tacka alla som visat intresse genom att nominera och kandidera. Eventuell motkandidering skickas till q@ostgota.nu, senast den 18 maj.

Vid eventuella frågor kontakta Seniorskollegiet på seniors@ostgota.nu.

Val kommer att förrättas under nationsmötet den 23 maj.

Seniors informerar – nominering av valberedning