Valberedningen informerar – poster utlyses

Härmed utlyser valberedningen posterna inför vårens andra fyllnadsval. Val förrättas onsdagen 20 maj klockan 18.00 (..). Mer information om valet kommer längre fram. Vid eventuella frågor kontakta valberedningen ordförande, alternativt Quratorn....