Valberedningen informerar – utlysning av poster

Härmed utlyser valberedningen posterna inför höstens storval. Val kommer att förrättas onsdag den 27 oktober klockan 18.00(..) i nationens Gillestuga. Vid eventuella frågor kontakta valberedningens ordförande, alternativt Quratorn.Valberedningen...

Uppdaterad kallelse till Nationsmöte 2021-09-01

Härmed sammankallas nationens medlemmar till terminensförsta nationsmöte den 1a september klockan 18:00 (..) i nationens Gillestuga. Till Quratorn har det inkommit motkandideringar. Val kommer att förrättas under nationsmötet. Varm välkomna!Marta Celina Brejwo,...

Kallelse Nationsmöte 2021-09-01

Härmed sammankallas nationens medlemmar till terminens första ordinarie nationsmöte den 01/09 kl. 18.00(..) i Östgöta Nations Gillestuga. Kallelse till Nationsmötet Valberedningen informerar