Östgöta Nation

ÖG

Kallelse Nationsmöte 2021-05-26

Härmed sammankallas nationens medlemmar till terminens tredje nationsmöte den 26e maj klockan 18:00 (..). Varm välkomna!Marta Celina Brejwo, Qurator. Kallelse:Kallelse till nationsmöteEnglish agendaSeniors informerar Anmälan:Anmälningsformulär Information:Information...

Valberedningen informerar – poster utlyses

Härmed utlyser valberedningen posterna inför vårens andra fyllnadsval. Val förrättas onsdagen 26 maj klockan 18.00 (..). Mer information om valet kommer längre fram. Vid eventuella frågor kontakta valberedningens ordförande, alternativt Quratorn.Utlysning fyllnadsval...