Valberedningen informerar – poster utlyses

Härmed utlyser valberedningen posterna inför höstens fyllnadsval. Val förrättas onsdagen 1a september klockan 18.00 (..). Mer information om valet kommer längre fram. Vid eventuella frågor kontakta valberedningens ordförande, alternativt Quratorn.Utlysning fyllnadsval...

Östgöta Nations bostadstävling

Är du nyantagen till Lunds universitet och söker bostad? Då kan du vara med och tävla om ett hyreskontrakt hos oss, med inflyttning i höst! Vi kommer ha lägenheter med inflytt 1a augusti samt 1a september. Specificera gärna i din ansökan vilket datum du önskar tävla...

Quratelet informerar: Anslagna poster HT21

Härmed anslår Quratelet förmannaposterna för höstterminen 2021. Vi vill tacka all som visat sitt intresse genom nomineringar och kandideringar! De vakanta posterna kommer lysas inom snar framtid och tillsättas löpande. Quratelet informerar – Anslagna poster...

Uppdaterad kallelse till nationsmöte 2021-05-26

Härmed sammankallas nationens medlemmar till terminens tredje nationsmöte den 26e maj klockan 18:00 (..). Till Quratorn har det inkommit motkandideringar. Val kommer att förrättas under nationsmötet. Samtliga medlemmar ombedes att noggrant läsa informationen gällande...