Valberedningen informerar – utlysning av poster

Härmed utlyser valberedningen posterna inför höstens tredje nationsmöte. Val kommer att förrättas onsdag den 1 december klockan 18.00(..) i nationens Gillestuga. Vid eventuella frågor kontakta valberedningens ordförande, alternativt Quratorn.Valberedningen...

Utlysning för Karnevalskommitté

Härmed utlyses posterna för Karnevalskommittén 2022. Anmälan sker via bifogat formulär. Vid frågor kontakta karneval@ostgota.nu, alternativt Karnevalsgeneral Joar Cook Sollgard eller Karnevalsöverste Jacob Nilsson Rudolf. KravprofilKravprofil...

Uppdaterad kallelse till Nationsmöte 2021-11-03

Härmed sammankallas nationens medlemmar till terminens andra nationsmöte den 3e november klockan 18:00 (..) i nationens Gillestuga. Val kommer att förrättas under nationsmötet. Varm välkomna!Marta Celina Brejwo, Qurator. KallelseHusstyrelsen informerarVision...

Kallelse Nationsmöte 2021-11-03

Härmed sammankallas nationens medlemmar till terminens andra nationsmöte den 3e november klockan 18:00 (..) i nationens gillestuga. Varm välkomna!Marta Celina Brejwo, Qurator. KallelseSeniorskollegiet nominerarValberedningen nominerar