Härmed utlyses posterna Novischförman (två terminer) samt Punschmästare (en termin) inför hösten 2022. Vi ser mycket positivt på att personer som är intresserade av posten kandiderar själva, och uppmanar även er som har förslag på en lämplig person att nominera dem. Sista dagen att söka är fredagen den 22e april. Vid frågor kontakta ProQurator Social.

Utlysning:
Lysning Novischförman & Punschmästare HT22

Kravprofil:
Kravprofil Novischförman

Kravprofil Punschmästare

Kandideringsformulär:
Kandideringsformulär Novischförman & Punschmästare

Nomineringsformulär:
Nomineringsformulär Novischförman & Punschmästare