Quratelet informerar: Anslagna poster VT22

Härmed anslår Quratelet förmannaposterna för vårterminen 2022. Vi vill tacka all som visat sitt intresse genom nomineringar och kandideringar! De vakanta posterna kommer lysas så snart som möjligt och tillsättas löpande. Quratelet informerar – Anslagna poster...