Härmed utlyses novischförmannaposten på två terminer inför våren 2022. Vi ser mycket positivt på att personer som är intresserade av posten kandiderar själva, och uppmanar även er som har förslag på en lämplig person att nominera dem. Sista dagen att söka är fredagen den 26e november. Vid frågor kontakta ProQurator Social.

Utlysning:
Lysning Novischförman VT22

Kravprofil:
Kravprofil Novischförman

Kandideringsformulär:
Kandideringsformulär Novischförman

Nomineringsformulär:
Nomineringsformulär Novischförman