Valberedningen informerar – utlysning av poster

Härmed utlyser valberedningen posterna inför höstens storval. Val kommer att förrättas onsdag den 27 oktober klockan 18.00(..) i nationens Gillestuga. Vid eventuella frågor kontakta valberedningens ordförande, alternativt Quratorn.Valberedningen...