Valberedningen informerar – poster utlyses

Härmed utlyser valberedningen posterna inför vårens andra fyllnadsval. Val förrättas onsdagen 26 maj klockan 18.00 (..). Mer information om valet kommer längre fram. Vid eventuella frågor kontakta valberedningens ordförande, alternativt Quratorn.Utlysning fyllnadsval...