Härmed sammankallas nationens medlemmar till terminens tredje nationsmöte den 26e maj klockan 18:00 (..). Till Quratorn har det inkommit motkandideringar. Val kommer att förrättas under nationsmötet. Samtliga medlemmar ombedes att noggrant läsa informationen gällande digital närvaro på nationsmötet.

Varm välkomna!
Marta Celina Brejwo, Qurator.

Kallelse:
Kallelse till nationsmöte
English agenda
Seniors informerar
Valberedningen informerar
Östgötagårdens årsredovisning 2020

Motkandidaturer:
Motkandidatur

Anmälan:
Anmälningsformulär

Information:
Information angående digital närvaro på nationsmöte
Information regarding digital presence