Quratelet informerar: Anslagna poster HT21

Härmed anslår Quratelet förmannaposterna för höstterminen 2021. Vi vill tacka all som visat sitt intresse genom nomineringar och kandideringar! De vakanta posterna kommer lysas inom snar framtid och tillsättas löpande. Quratelet informerar – Anslagna poster...

Uppdaterad kallelse till nationsmöte 2021-05-26

Härmed sammankallas nationens medlemmar till terminens tredje nationsmöte den 26e maj klockan 18:00 (..). Till Quratorn har det inkommit motkandideringar. Val kommer att förrättas under nationsmötet. Samtliga medlemmar ombedes att noggrant läsa informationen gällande...

Kallelse Nationsmöte 2021-05-26

Härmed sammankallas nationens medlemmar till terminens tredje nationsmöte den 26e maj klockan 18:00 (..). Varm välkomna!Marta Celina Brejwo, Qurator. Kallelse:Kallelse till nationsmöteEnglish agendaSeniors informerar Anmälan:Anmälningsformulär Information:Information...