Utlysning av förmannapost Novischförman HT21

Härmed utlyses novischförmannaposten på två terminer inför hösten 2021. Vi ser mycket positivt på att personer som är intresserade av posten kandiderar själva, och uppmanar även er som har förslag på en lämplig person att nominera dem. Sista dagen att söka är måndagen...

Uppdaterad Kallelse Nationsmöte 2021-04-14

Härmed sammankallas nationens medlemmar till terminens andra nationsmöte den 14e april klockan 18:00 (..). Varm välkomna!Marta Celina Brejwo, Qurator. Kallelse:Kallelse till nationsmöteEnglish agendaSeniorskollegiet nominerarSeniorskollegiet informerarValberedningen...

Valberedningen informerar – nomineringar anslås

Härmed anslår valberedningen nomineringarna inför vårens storval. Val förrättas den 14e april klockan 18.00(..) digitalt via Zoom. Eventuella motförslag ska vara Quratorn tillhanda senast 9e april, fem dagar innan mötet. Valberedningen nominerar

Kallelse Nationsmöte 2021-04-14

Härmed sammankallas nationens medlemmar till terminens andra nationsmöte den 14e april klockan 18:00 (..). Varm välkomna!Marta Celina Brejwo, Qurator. Kallelse:Kallelse till nationsmöteEnglish agendaSeniorskollegiet informerar Anmälan:Anmälningsformulär...