Valberedningen informerar – poster utlyses

Härmed utlyser valberedningen posterna inför vårens storval. Sista dag att kandidera är 14e mars. Val förrättas onsdagen den 14e april 18.00(..). Vid frågor kontakta valberedningens ordförande, alternativt Quratorn.Valberedningen informerar