Valberedningen informerar – Nomineringar anslås

Härmed anslås valberedningens nomineringar av posterna till vårens första fyllnadsval. Val förrättas 17/02 klockan 18.00 (..). Eventuella motkandideringar ska vara Quratorn tillhanda fem dagar innan mötet. Valberedningen informerar – nomineringar...

Kallelse Nationsmöte 2021-02-17

Härmed sammankallas nationens medlemmar till terminens andra nationsmöte den 17/02 klockan 18.00(..). Val kommer att förrättas under nationsmötet. Samtliga medlemmar ombedes att noggrant läsa informationen gällande digital närvaro på nationsmötet. Varmt välkomna!Marta...