Viktig information från Östgöta Nation gällande Covid-19

På grund av de skärpta allmänna råden i Region Skåne har Östgöta Nation valt att tillämpa förändringar i sin verksamhet, för att minska risken för smittspridning. Vi uppmanar samtliga medlemmar att noggrant läsa informationen. Vid frågor, mejla q@ostgota.nuDiego Nino...

Uppdaterad Kallelse Nationsmöte 2020-10-28

Härmed sammankallas nationens medlemmar till terminens andra nationsmöte den 28/10 klockan 18.00(..) digitalt via Zoom. Till Quratorn har det inkommit motkandidering. Val kommer att förrättas under nationsmötet. Samtliga medlemmar ombedes att noggrant läsa...

Valberedningen informerar

Härmed anslås valberedningens nomineringar inför höstens storval. Vid eventuella frågor kontakta valberedningens ordförande, alternativt Quratorn. Valberedningen genom ordförande Jacob Leiman. Valberedningen informerar

Kallelse Nationsmöte 2020-10-28

Härmed sammankallas nationens medlemmar till terminens andra nationsmöte den 28/10 klockan 18.00(..). Val kommer att förrättas under nationsmötet. Samtliga medlemmar ombedes att noggrant läsa informationen gällande fysisk närvaro på nationsmötet.Varmt välkomna!Diego...