Valberedningen informerar – utlysning av poster

Härmed utlyser valberedningen posterna inför höstens storval. Val kommer att förrättas onsdag den 28 oktober klockan 18.00(..).Vid eventuella frågor kontakta valberedningens ordförande, alternativt Quratorn. Valberedningen informerar

Kallelse Nationsmöte 2020-09-16

Härmed sammankallas nationens medlemmar till terminens första nationsmöte den 16/09 klockan 18:00 (..). Val kommer att förrättas under nationsmötet. Vänligen läs igenom informationen gällande digitalt närvaro på nationsmötet. Vid frågor, mejla q@ostgota.nu Varm...