Valberedningen informerar – poster utlyses

Härmed utlyser valberedningen posterna inför vårens andra fyllnadsval. Val förrättas onsdagen 20 maj klockan 18.00 (..). Mer information om valet kommer längre fram. Vid eventuella frågor kontakta valberedningen ordförande, alternativt Quratorn....

Uppdaterad Kallelse Nationsmöte 2020-04-08

Härmed sammankallas nationens medlemmar till terminens andra nationsmöte den 08/04 klockan 18.00(..). Till Qurator har det inkommit motkandidering. Val kommer att förrättas under nationsmötet. Samtliga medlemmar ombedes att noggrant läsa informationen gällande digital...