Östgöta Nation

ÖG

Utlysning av Finlandsstipendium

Härmed utlyses Östgöta Nations Finlandsstipendium. Sista dag att ansöka är 10 februari klockan 18.00. Vänligen se bifogad pdf för mer information. Finlandstipendie Utlysning 2020

Valberedningen informerar – poster utlyses

Härmed utlyser valberedningen posterna för vårens första fyllnadsval. Sista dag att kandidera är 19 januari. Val förrättas onsdagen 5 februari 18.00(..) Vid frågor kontakta valberedningens ordförande, alternativt Quratorn....