Utlysning av Finlandsstipendium

Härmed utlyses Östgöta Nations Finlandsstipendium. Sista dag att ansöka är 10 februari klockan 18.00. Vänligen se bifogad pdf för mer information. Finlandstipendie Utlysning 2020

Valberedningen informerar – poster utlyses

Härmed utlyser valberedningen posterna för vårens första fyllnadsval. Sista dag att kandidera är 19 januari. Val förrättas onsdagen 5 februari 18.00(..) Vid frågor kontakta valberedningens ordförande, alternativt Quratorn....