jQuery(function ($) { $('#main-header #top-menu li:first-child a, .et_slide_in_menu_container .et_mobile_menu li:first-child a').addClass('ds-menu-active') $(window).scroll(function () { var scrollPos = $(window).scrollTop(); $('.ds-section').each(function (i) { var topPos = $(this).offset().top; if ((topPos - scrollPos)

Utlysning av Finlandsstipendium

Härmed utlyses Östgöta Nations Finlandsstipendium. Sista dag att ansöka är 10 februari klockan 18.00. Vänligen se bifogad pdf för mer information. Finlandstipendie Utlysning 2020

Valberedningen informerar – poster utlyses

Härmed utlyser valberedningen posterna för vårens första fyllnadsval. Sista dag att kandidera är 19 januari. Val förrättas onsdagen 5 februari 18.00(..) Vid frågor kontakta valberedningens ordförande, alternativt Quratorn....