jQuery(function ($) { $('#main-header #top-menu li:first-child a, .et_slide_in_menu_container .et_mobile_menu li:first-child a').addClass('ds-menu-active') $(window).scroll(function () { var scrollPos = $(window).scrollTop(); $('.ds-section').each(function (i) { var topPos = $(this).offset().top; if ((topPos - scrollPos)

Valberedningen informerar – poster utlyses

Härmed utlyses posterna för höstens andra fyllnadsval. Sista dag att kandidera är 10 november. Val förrättas onsdagen 27 november 18.00 (..) Vid frågor kontakta valberedningens ordförande, alternativt Quratorn...