jQuery(function ($) { $('#main-header #top-menu li:first-child a, .et_slide_in_menu_container .et_mobile_menu li:first-child a').addClass('ds-menu-active') $(window).scroll(function () { var scrollPos = $(window).scrollTop(); $('.ds-section').each(function (i) { var topPos = $(this).offset().top; if ((topPos - scrollPos)

Härmed anslår Quratelet förmannaposterna för vårterminen 2020. Vi vill tacka all som visat sitt intresse genom nomineringar och kandideringar! De vakanta posterna kommer lysas så snart som möjligt och tillsättas löpande.

Quratelet informerar – Anslagna poster VT20