Härmed utlyses posterna inför VT20. Sista dagen att kandidera och nominera är 2019-11-20. Har ni några frågor kan ni kontakta PQS Jonathan Wintoft på pqs@ostgota.nu. Stort tack till alla som nominerar och kandiderar!

Poster som utlyses: Utlysningar förmannaposter VT20

Quratelet informerar om valprocessen: Quratelet informerar – Valprocess VT20

Kandidera via följande länk: https://forms.gle/oUfY6djs8atoFTQFA

Nominera via följande länk: https://forms.gle/ydVadcbxfV8zUVc98

 

Kravprofiler:

Arkivarie

Bakförman

Balgeneral

Downtown Barmästare

Downtown Sexmästare

Fanbärare

Festmästare

Idrottsförman

IT-förman

Lunchförman

Matlagsboss torsdag

Matlagsboss lördag

NATU-förman

PR-Kommunikation

PR-Layout

PR-Media

Pubmästare Bar

Pubmästare Kök

Sunset Barmästare

Sunset Sexmästare

Sångförman

Teknikförman

Tvätt- och vikförman

Vieriförman

Övermarskalk