jQuery(function ($) { $('#main-header #top-menu li:first-child a, .et_slide_in_menu_container .et_mobile_menu li:first-child a').addClass('ds-menu-active') $(window).scroll(function () { var scrollPos = $(window).scrollTop(); $('.ds-section').each(function (i) { var topPos = $(this).offset().top; if ((topPos - scrollPos)

Quratelet informerar – Utlysning av förmannaposter VT20

Härmed utlyses posterna inför VT20. Sista dagen att kandidera och nominera är 2019-11-20. Har ni några frågor kan ni kontakta PQS Jonathan Wintoft på pqs@ostgota.nu. Stort tack till alla som nominerar och kandiderar! Poster som utlyses: Utlysningar förmannaposter VT20...

Quratelet informerar -Utlysning Novischförman

Härmed utlyser quratelet posten som Novischförman 2 terminer. Vid frågor, vänligen kontakta PQS Jonathan Wintoft via pq@ostgota.nu. Sista dagen att ansöka är den 12 november.     Utlysning Kravprofil Nomineringsformulär:Nomineringsformulär Novischförman...

Valberedningen informerar – poster utlyses

Härmed utlyses posterna för höstens andra fyllnadsval. Sista dag att kandidera är 10 november. Val förrättas onsdagen 27 november 18.00 (..) Vid frågor kontakta valberedningens ordförande, alternativt Quratorn...