Quratelet informerar: Anslagna förmannaposter VT20

Härmed anslår Quratelet förmannaposterna för vårterminen 2020. Vi vill tacka all som visat sitt intresse genom nomineringar och kandideringar! De vakanta posterna kommer lysas så snart som möjligt och tillsättas löpande. Quratelet informerar – Anslagna poster...

Quratelet informerar – Utlysning av förmannaposter VT20

Härmed utlyses posterna inför VT20. Sista dagen att kandidera och nominera är 2019-11-20. Har ni några frågor kan ni kontakta PQS Jonathan Wintoft på pqs@ostgota.nu. Stort tack till alla som nominerar och kandiderar! Poster som utlyses: Utlysningar förmannaposter VT20...

Quratelet informerar -Utlysning Novischförman

Härmed utlyser quratelet posten som Novischförman 2 terminer. Vid frågor, vänligen kontakta PQS Jonathan Wintoft via pq@ostgota.nu. Sista dagen att ansöka är den 12 november.     Utlysning Kravprofil Nomineringsformulär:Nomineringsformulär Novischförman...