Utlysning Tandemgeneral

Härmed utlyser nationens seniorskollegium förtroendeuppdraget Tandemgeneral för mandatperioden 2019-10-31 – 2020-06-30. Vid frågor, vänligen kontakta seniorskollegiet via seniors@ostgota.nu. Utlysning...

Kallelse extrainsatt nationsmöte 2019-09-25

Härmed sammankallas nationens medlemmar till ett extrainsatt nationsmöte den 25 september klockan 18.00(..). För att motkandidera de vakanta posterna Revisorssuppleant 2 terminer samt Valberedningsledamot 1 termin, mejla q@ostgota.nu.       Kallelse nationsmöte    ...