jQuery(function ($) { $('#main-header #top-menu li:first-child a, .et_slide_in_menu_container .et_mobile_menu li:first-child a').addClass('ds-menu-active') $(window).scroll(function () { var scrollPos = $(window).scrollTop(); $('.ds-section').each(function (i) { var topPos = $(this).offset().top; if ((topPos - scrollPos)

Utlysning Tandemgeneral

Härmed utlyser nationens seniorskollegium förtroendeuppdraget Tandemgeneral för mandatperioden 2019-10-31 – 2020-06-30. Vid frågor, vänligen kontakta seniorskollegiet via seniors@ostgota.nu. Utlysning...

Kallelse extrainsatt nationsmöte 2019-09-25

Härmed sammankallas nationens medlemmar till ett extrainsatt nationsmöte den 25 september klockan 18.00(..). För att motkandidera de vakanta posterna Revisorssuppleant 2 terminer samt Valberedningsledamot 1 termin, mejla q@ostgota.nu.       Kallelse nationsmöte    ...