Härmed utlyses novischförmannaposten på två terminer inför hösten 2019. Vi ser mycket positivt på att personer som är intresserade av posten kandiderar själva, och uppmanar även er som har förslag på en lämplig person att nominera dem. Sista dagen att söka är fredagen den 12 april. Vid frågor kontakta Qurator.

Utlysning:
Lysning Novischförman HT19

Kravprofil:
Kravprofil Novischförman

Kandideringsformulär:
Kandideringsformulär Novischförman

Nomineringsformulär:
Nomineringsformulär Novischförman