Nu är Östgöta Nations stipendier utlysta.

Bifogat finns kungörelser på svenska och engelska för Nilsson-Aschans stipendium för Östgöta nation som ska gå till behövande, flitig studerande av Östgöta nation i Uppsala eller Lund med företräde för släkting.

Deadline för ansökan är kl. 17:00 den 18 februari.

Nilsson-Aschans, Ög nat 2019