Härmed anslår Quratelet förmannaposterna inför vårterminen 2019. Vi vill tacka alla som visat intresse genom nomineringar och kandideringar!

De vakanta posterna kommer att lysas så snart som möjligt och tillsättas löpande.

Anslagna poster VT19

Quratelet informerar_ Valprocessen VT-19