jQuery(function ($) { $('#main-header #top-menu li:first-child a, .et_slide_in_menu_container .et_mobile_menu li:first-child a').addClass('ds-menu-active') $(window).scroll(function () { var scrollPos = $(window).scrollTop(); $('.ds-section').each(function (i) { var topPos = $(this).offset().top; if ((topPos - scrollPos)

Quratelet informerar – Anslagna poster VT19

Härmed anslår Quratelet förmannaposterna inför vårterminen 2019. Vi vill tacka alla som visat intresse genom nomineringar och kandideringar! De vakanta posterna kommer att lysas så snart som möjligt och tillsättas löpande. Anslagna poster VT19 Quratelet informerar_...

Kallelse Nationsmöte 2018-11-28

Härmed sammankallas nationens medlemmar till terminens sista nationsmöte den 28/11 klockan 18:00 (..) Kallelse: Nationsmötekallelse 2018-11-28 Bilagor: Seniors Valberedning nomineringar HT18.docx Valberedningen-Informerar-nominering-anslås      ...