Kallelse Nationsmöte 2018-11-28

Härmed sammankallas nationens medlemmar till terminens sista nationsmöte den 28/11 klockan 18:00 (..) Kallelse: Nationsmötekallelse 2018-11-28 Bilagor: Seniors Valberedning nomineringar HT18.docx Valberedningen-Informerar-nominering-anslås      ...

Kallelse nationsmöte 2018-11-14

Härmed sammankallas nationens medlemmar till terminens första nationsmöte den 31/10 klockan 18:00 (..) Kallelse: Nationsmötekallelse 2018-11-14 Bilaga: Valberedningen Informerar – nominering anslås (1) Valberedningen Informerar –...