jQuery(function ($) { $('#main-header #top-menu li:first-child a, .et_slide_in_menu_container .et_mobile_menu li:first-child a').addClass('ds-menu-active') $(window).scroll(function () { var scrollPos = $(window).scrollTop(); $('.ds-section').each(function (i) { var topPos = $(this).offset().top; if ((topPos - scrollPos)

Härmed utlyses novischförmannaposterna inför våren 2019. Det rör sig om två poster varav den ena är på en termin och den andra på två terminer. Vi ser mycket positivt på att personer som är intresserade av posterna kandiderar själva, och uppmanar även er som har förslag på en lämplig person att nominera dem.

Utlysning:

Lysning novischförmän VT19

Kravbeskrivning:

Kravprofil – Novischförman.docx

Kandideringsformulär:

https://goo.gl/forms/jN0gqSIEGbj0vul82

Nomineringsformulär:

https://goo.gl/forms/bAWhZAXjWE6FwUfL2