Här med nominerar seniors följande personer till valberedning.

Seniorskollegiet vill tacka alla som visat intresse genom att nominera och kandidera. Eventuell motkandidering skickas till q@ostgota.nu, senast den 7 september.

Vid eventuella frågor kontakta Seniorskollegiet på seniors@ostgota.nu.

Val kommer att förrättas under nationsmötet den 12 september

Seniors Valberedning nominering.