Kallelse nationsmöte 2018-05-23

Härmed sammankallas nationens medlemmar till terminens sista nationsmöte den 23/5 klockan 18:00 (..)

Nationsmötekallelse 2018-05-23