Östgöta Nations GDPR-Policy

Vid frågor om Östgöta nations GDPR-policy är du varmt välkommen att kontakta Quratorn på q@ostgota.nu eller 0707759871. Policyn kommer eventuellt att uppdateras vid senare tillfälle.

GDPR-policy

Seniors informerar – Nominering av valberedning

Här med nominerar seniors följande personer till valberedning.

Seniorskollegiet vill tacka alla som visat intresse genom att nominera och kandidera. Eventuell motkandidering skickas till q@ostgota.nu, senast den 18 maj.

Vid eventuella frågor kontakta Seniorskollegiet på seniors@ostgota.nu.

Val kommer att förrättas under nationsmötet den 23 maj.

Seniors informerar – nominering av valberedning

Kallelse nationsmöte 2018-05-23

Härmed sammankallas nationens medlemmar till terminens sista nationsmöte den 23/5 klockan 18:00 (..)

Nationsmötekallelse 2018-05-23

Quratelet HT18 informerar – Utlysning av förmannaposter 2018

Nu öppnar vi ansökningsperioden för höstens förmannaposter. Ansökningar och nomineringar skall senast vara oss tillhanda 2018-05-16. Vi ser positivt på att man själv kandiderar till posten man är intresserad av.

För att kandidera till en post (klicka på länken):

https://goo.gl/forms/JFW8GwwhkBYZbKAv1

 

För att nominera någon till en post (klicka på länken):

https://goo.gl/forms/EEfZvxQSz3ZSf9uX2

 

Nedan följer en introduktion till valprocessen

Quratelet informerar_ Valprocessen HT-18

 

Nedan följer en kravprofil som gäller alla förmän. Tillsammans med den och den specifika kravprofilen för just den/de poster du vill söka svarar du på frågorna i ansökningsblanketten. Vid frågor kontakta Quratelet på någon av följande mailadresser:

q@ostgota.nu

pqs@ostgota.nu

pqe@ostgota.nu

 

Posterna som utlyses nu:

Utlysning av förmannaposter HT18

Kravprofiler:

Kravprofil – Förmannapost.docx

Kravprofil – Arkivarie.docx

Kravprofil – Bakförman.docx

Kravprofil – Brunchförman.docx

Kravprofil – Downtown Barmästare.docx

Kravprofil – Downtown Sexmästare.docx

Kravprofil – Fanbärare.docx

Kravprofil – Festmästare och Festmästare Bar.docx

Kravprofil – Idrottsförman.docx

Kravprofil – IT-Förman.docx

Kravprofil – Källarmästare Kök.docx

Kravprofil – Källarmästare Servering.docx

Kravprofil – Lunchförman.docx

Kravprofil – Matlagsboss lördag.docx

Kravprofil – Matlagsboss torsdag.docx

Kravprofil – NATU-förman.docx

Kravprofil – Novischförman.docx

Kravprofil – PR-kommunikation.docx

Kravprofil – PR-Koordinator.docx

Kravprofil – PR-Media.docx

Kravprofil – PR-Rekrytering.docx

Kravprofil – Pubmästare Bar.docx

Kravprofil – Pubmästare Kök.docx

Kravprofil – Sunset Barmästare.docx

Kravprofil – Sunset Sexmästare.docx

Kravprofil – Sångförman.docx

Kravprofil – Teknikförman.docx

Kravprofil – Tvätt- och vikförman.docx

Kravprofil – Vieriförman