Valberedningen informerar – Nomineringar storval 11/4, VT 18

Härmed anslås valberedningens nomineringar till vårens storval

Anslagna poster storval VT18

Vid eventuella frågor kontakta gärna VBO eller quratorn

/Valberedningen genom ordförande, Fabian Rosengren