Kallelse nationsmöte 2018-04-11

Härmed sammankallas nationens medlemmar till terminens tredje nationsmöte den 11/4 klockan 18:00 (..)

Nationsmötekallelse 2018-04-11