Härmed anslår valberedningen sina nomineringar till nationsmötet den 14/3.

Vid eventuella frågor kontakta valberedningens ordförande, Fabian Rosengren på valberedning@ostgota.nu eller 073- 3829350, alternativt Quratorn.

Valberedningen Informerar

X