Kallelse nationsmöte 2018-02-14

Härmed sammankallas nationens medlemmar till terminens första nationsmöte den 14/2 klockan 18:00 (..) Nationsmötekallelse 2018-02-14 mall Seniorskollegiet informerar VB vt18

Utlysning av Finlandsstipendium

Härmed utlyses Östgöta Nations Finlandsstipendium. Sista dag att ansöka är 18 februari. Vänligen se bifogad pdf för mer information. Finlandsstependie Utlysning 2018
X