jQuery(function ($) { $('#main-header #top-menu li:first-child a, .et_slide_in_menu_container .et_mobile_menu li:first-child a').addClass('ds-menu-active') $(window).scroll(function () { var scrollPos = $(window).scrollTop(); $('.ds-section').each(function (i) { var topPos = $(this).offset().top; if ((topPos - scrollPos)

Kallelse nationsmöte 2018-02-14

Härmed sammankallas nationens medlemmar till terminens första nationsmöte den 14/2 klockan 18:00 (..) Nationsmötekallelse 2018-02-14 mall Seniorskollegiet informerar VB vt18

Utlysning av Finlandsstipendium

Härmed utlyses Östgöta Nations Finlandsstipendium. Sista dag att ansöka är 18 februari. Vänligen se bifogad pdf för mer information. Finlandsstependie Utlysning 2018