Quratelet informerar – Utlysning av förmannaposter inför fyllnadsval

Nu öppnar ansökan inför nationens fyllnadsval för förmannaposter vårterminen 2018. Ansökningar och nomineringar skall vara oss tillhanda senast 2018-03-11. Vi ser positivt till att du själv kandiderar till en post du är intresserad av.

 

Lysta poster:

Vakanta förmannaposter 2018

 

För att kandidera (klicka på länken):

https://goo.gl/forms/tp26oAvHiNiNJVb72

 

För att nominera (klicka på länken):

https://goo.gl/forms/Lt4ws50B2b7oXRnR2

 

För information angående valprocessen:

Quratelet informerar – Valprocessen VT-18

 

Nedan följer en kravprofil som gäller alla förmän. Tillsammans med den och den specifika kravprofilen för just den/de poster du vill söka svarar du på frågorna i ansökningsblanketten. Vid frågor om poster och valprocessen kontakta Proqurator Social Michaela Brynhildsen på pq@ostgota.nu, alternativt via telefon på 0707759872.

 

Kravprofiler:

Kravprofil – Förmannapost

Kravprofil – Brunchförman

Kravprofil – Festmästare och Festmästare Bar  (endast Festmästare bar lyses i detta fyllnadsval)

Kravprofil – Källarmästare Kök

Kravprofil – Källarmästare Servering

Kravprofil – Lunchförman

Kravprofil – Matlagsboss torsdag

 

 

Anslag av Finlandsstipendium

Härmed anslås Östgöta Nations Finlandsstipendium.

Finlandssipendiat Anslag2018

Valberedningen informerar – Utlysning av poster inför nationsmötet 2018-03-14

Härmed bifogas en utlysning av poster inför Nationsmöte 2018-03-14.

Utlysning inför nationsmöte 180314

Revisor – kravprofil

Kravprofil seniors

Utlysning av Finlandsstipendium

Härmed utlyses Östgöta Nations Finlandsstipendium. Sista dag att ansöka är 18 februari. Vänligen se bifogad pdf för mer information.

Finlandsstependie Utlysning 2018