Härmed anslår quratelet förmannaposter för vårterminen 2018. Samtliga poster lystes i samband med nationens fyllnadsval. Quratelet vill tacka alla som nominerat och kandiderat till poster.

 

Fyllnadsval, anslagna poster

 

Sugen på att bli en del av Lunds bästa förmannakår? I Januari 2018 hålls nästa fyllnadsval. Vi vill uppmana samtliga att kandidera och nominera.