Nu öppnar ansökan inför nationens fyllnadsval för förmannaposter vårterminen 2018. Ansökningar och nomineringar skall vara oss tillhanda senast 2017-12-17. Vi ser positivt till att du själv kandiderar till en post du är intresserad av.

 

Lysta poster:

Vakanta förmannaposter

 

För att kandidera (klicka på länken):

https://goo.gl/forms/u0hBUhhuCK3dUa7o2

 

För att nominera (klicka på länken):

https://goo.gl/forms/1Ui9KXpj7rWr2dkz1

 

För information angående valprocessen:

Quratelet informerar – Valprocess

 

Nedan följer en kravprofil som gäller alla förmän. Tillsammans med den och den specifika kravprofilen för just den/de poster du vill söka svarar du på frågorna i ansökningsblanketten. Vid frågor om poster och valprocessen kontakta Proqurator Social Michaela Brynhildsen på pq@ostgota.nu, alternativt via telefon på 0707759872.

 

Kravprofil –  Förmannapost

Kravprofil – Bakförman

Kravprofil – Brunchförman

Kravprofil – Fanbärare

Kravprofil – Festmästare och Festmästare Bar

Kravprofil – Fågel, Fisk eller Mittemellan Kök

Kravprofil – Fågel, Fisk eller Mittemellan Servering

Kravprofil – Källarmästare Kök

Kravprofil – Källarmästare Servering

Kravprofil – Lunchförman

Kravprofil – Matlagsboss lördag

Kravprofil – Matlagsboss torsdag

Kravprofil – PR-Media

Kravprofil – Tvätt- och vikförman