Kallelse Nationsmöte 2017-11-29

Härmed sammankallas nationens medlemmar till terminens andra nationsmöte den 29/11 klockan 18:00 (..)

Nationsmöte 2017-11-29