Härmed anslår valberedningen sina nomineringar till nationsmötet den 1/11.

Vid eventuella frågor kontakta valberedningens ordförande, Fabian Rosengren på valberedning@ostgota.nu eller 073- 3829350, alternativt Quratorn.

Anslagna poster storval HT17

X